Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

Czech POINT

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Help desk Czech POINT

Czech POINTV případě, že se Vám nepodaří kontaktovat žádného z pracovníků oddělení informatiky města Nového Města na Moravě, který by Vám pomohl s vyřešením problému. Můžete se obrátit přímo na podporu Czech Point tzv. helpdesk. Pracovníci helpdesku Czech POINT jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148
E-mailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz

 

Školení formou eLearningu

Je určeno pro ty z Vás, kteří máte zkušenost s prací s počítačem a dáváte přednost studiu ve Vámi zvoleném prostředí (třeba doma) i čase (kdykoli – večer, v noci, brzy ráno), jak dlouho chcete a navíc rádi využíváte možnosti opakovaně se vracet k jednotlivým částem probíraného tématu. Více informací o této formě školení v samostatné sekci e-Learning.

Dokumenty eGon centra

Zde najdete studijní materiály z eGon centra ORP Nové Město na Moravě včetně prezentací používaných během školení na celém tomto portálu naleznete vzory různých návodů, informací a zpráv.

Projekt s názvem: Vzdělávání v eGON centru ORP Nové Město na Moravě je financovan prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu, vedený pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/40.00063.

 

www.esfcr.cz