Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

Datové schránky

Co je Datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Datová schránka – slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.

Datová zpráva - přijatý dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci.

Dokumenty eGon centra

Zde najdete studijní materiály z eGon centra ORP Nové Město na Moravě včetně prezentací používaných během školení na celém tomto portálu naleznete vzory různých návodů, informací a zpráv.

Projekt s názvem: Vzdělávání v eGON centru ORP Nové Město na Moravě je financovan prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu, vedený pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/40.00063.

Poradenská linka Datových schránek

Datové schránkyV případě, že se Vám nepodaří kontaktovat žádného z pracovníků oddělení informatiky města Nového Města na Moravě, který by Vám pomohl s vyřešením problému. Můžete se obrátit přímo na poradenskou linku Datových schránek. Pracovníci poradenské linky jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 270 005 200

 

Školení formou eLearningu

Je určeno pro ty z Vás, kteří máte zkušenost s prací s počítačem a dáváte přednost studiu ve Vámi zvoleném prostředí (třeba doma) i čase (kdykoli – večer, v noci, brzy ráno), jak dlouho chcete a navíc rádi využíváte možnosti opakovaně se vracet k jednotlivým částem probíraného tématu. Více informací o této formě školení v samostatné sekci e-Learning.

 

www.esfcr.cz