Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

RowanetROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Město Nové Město na Moravě je členem skupiny Rowanet.

Centrální systém účetních informací státu

Informace k projektu CSÚIS který je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek. Základní právní rámec pro vedení CSÚIS je dán zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Informace CSÚIS - zpracování výkazů

Vážené kolegyně, vážení kolegyně, v noci ze včerejška na dnešek byl pravděpodobně znovu spuštěn celý proces zpracování výkazů, které už byly nahrány v systému CSÚIS, a to i nad výkazy, které byly již označeny příznakem Úspěšná VVK nebo MVK úspěšné (resp. jste obdrželi zprávu PROCOK).

Chybná VVK - Zaokrouhlování

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době zaznamenáváme ze strany Vaší a ze strany obcí a dobrovolných svazků obcí zvýšené množství dotazů týkajících se rozdílů vzniklých ze zaokrouhlování, kdy se u předaných výkazů objevuje příznak „Chybná VVK“. Tato problematika je upravena v bodě 4. Přílohy č. 6 k vyhlášce č.

Význam zpráv v inboxu při kontrolách zaslaných výkazů na CSUIS

Každý soubor (výkaz), který jsme odeslali prochází řadou kontrol.
- první zpráva ke každému souboru, kterou byste měly v inboxu obdržet je označna
[DELVD] Stav zprávy výkaz a čas - znamená, že soubor byl doručen do CSUIS a prošel bezpečnostní kontrolou
- druhá zpráva ke každému souboru, kterou byste měly v inboxu obdržet je označna

 

www.esfcr.cz