Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

RowanetROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Město Nové Město na Moravě je členem skupiny Rowanet.

Datové schránky

Informace oddělení informatiky města Nového Města na Moravě pro oblast Informačního systému Datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Více informací ...

Ministerstvo vnitra spustilo eGONcentrum.cz

Úlohou eGONcentra MV je koordinovat informovanost ústřední státní správy a územních samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a eGovernmentu pro přechodné období 2013 a nové programovací období 2014+. Forma webového portálu www.egoncentrum.cz zajišťuje pružnost při distribuci informací k cílovým uživatelům v jednotlivých oblastech elektronizace veřejné správy.

Odstávka ISDS

Plánovaná odstávka služeb Informačního systému datových schránek proběhne od 22.9.2012 (sobota) od 12:30 hodin do 23.9.2012 (nedělě) 15:00 hodin.

Po dobu odstávky se nebude možné přihlásit do ostrého ani testovacího prostředí Datových schránek.

Odstávka ISDS

Plánovaná odstávka služeb Informačního systému datových schránek proběhne od 1.9.2012 (sobota) od 12:30 hodin do 2.9.2012 (nedělě) 15:00 hodin.

Po dobu odstávky se nebude možné přihlásit do ostrého ani testovacího prostředí Datových schránek.

Odstávka ISDS

Plánovaná odstávka služeb Informačního systému datových schránek proběhne od 28.7.2012 (sobota) od 12:30 hodin do 29.7.2012 (nedělě) 12:30 hodin.

Po dobu odstávky se nebude možné přihlásit do ostrého ani testovacího prostředí Datových schránek.

Seznam držitelů datových schránek

Seznam držitelů datových schránek umožňuje veřejnosti zjistit, zda konkrétní subjekt má aktuálně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to včetně zjištění jednoznačného identifikátoru datové schránky subjektu.

Datovka

Datové schránkyDatovka je multiplatformní desktopová aplikace pro přístup k Datovým schránkám. Podporuje veškerou funkcionalitu online rozhraní DS včetně všech používaných metod autentizace.

Oznámení o plánované odstávce

Odstávka služeb ISDS proběhne od 31.7.2010 (sobota) od 12:30 hodin do 1.8.2010 (nedělě) 12:30 hodin.

Po dobu odstávky se nebude možné přihlásit do ostrého ani testovacího prostředí Datových schránek.

Oznámení o plánované odstávce

Odstávka služeb ISDS proběhne od 17.4. 12:30 do 18.4. 12:30. Po dobu odstávky se nebude možné přihlásit do ostrého ani testovacího prostředí Datových schránek

Hygienická stanice ve Žďáře nad Sázavou má vlastní datovou schránku

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina nám oznámila zřízené samostatné datové schránky pro územní pracoviště ve Žďáře nad Sázavou, Tyršova 3. ID této datové schránky je: py2ivam Při posílání datové zprávy na pracoviště do Žďáru na Sázavou prosím používejte toto ID.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě

Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se v Hradci Králové uskuteční již třináctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě.

 

www.esfcr.cz