Technická podporaNová služba pro řešení zásahů uživatelské pomoci. Uživatel požádá telefonicky o pomoc a vzápětí je kontaktován administrátorem, který převezme obrazovku, klávesnici a myš uživatele, ať je připojen kdekoli a na libovolném zařízení.

EpusaUdržujeme aktuální informace o obcích a jejich příspěvkových organizacích v našem správním území v elektronickém portálu územních samospráv ePUSA

RowanetROWANet je projektem páteřní optické datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Město Nové Město na Moravě je členem skupiny Rowanet.

Pro školská zařízení

Informace pro školská zařízení ve správním území Nového Města na Moravě. Školská zařízení poskytují služby a vzdělávání podporující nebo doplňující vzdělávání poskytované školami, popř. zajišťují ústavní a ochrannou výchovu nebo preventivně ochrannou péči.

Záznamy o úrazech ve školách a školských zařízeních

Dne 1.5. 2010 začala pro školy a školská zařízení platit vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 

www.esfcr.cz