eGon vzdělávání

eGon vzdělávání

ELEV eLearning - vzdělávejte se on-line

Vzdělávací centrum

EGON centrum je určitým zastřešujícím centrem, které v sobě slučuje služby poskytované uvnitř úřadu tak také ven směrem k příspěvkovým organizacím a obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Jedná se o poskytování služeb vzdělávacího centra, administrativního centra a technologického centra. Vzdělávací centrum, zajišťuje vzdělávání v používání eGovernmentu a jeho inovačních aplikací. Součástí vzdělávání je centrální e-learingový systém vytvářený Institutem pro místní správu Praha.

Ministerstvo vnitra spustilo eGONcentrum.cz

Úlohou eGONcentra MV je koordinovat informovanost ústřední státní správy a územních samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a eGovernmentu pro přechodné období 2013 a nové programovací období 2014+. Forma webového portálu www.egoncentrum.cz zajišťuje pružnost při distribuci informací k cílovým uživatelům v jednotlivých oblastech elektronizace veřejné správy.

Ukončení projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00063

Dne 18. července proběhla ze strany poskytovatele dotace kontrola projektu "Vzdělávání v eGON centru ORP Nové Město na Moravě". Tři pracovníci MV ČR celý den zkoumali smlouvy, faktury, dokumentace výběrových řízení, výkazy, ale i prostory naší učebny a veškeré další dokumenty a vydané tiskoviny, zdali jsou řádně označeny a obsahují nezbytné prvky publicity.

Den bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.czDen bezpečnějšího internetu je každoročně organizován mezinárodní sítí INSAFE. Je nepsaným pravidlem, že tento svátek všech příznivců bezpečnějšího internetu se koná druhý den v druhém týdnu druhého měsíce roku, takže pro nadcházející rok 2012 je jeho datum 7. února.

Zítra v eGON centru probíhá seminář/školení pod lektorským vedením Martina Havelky. Práce s internetem může pozitivně ovlivnit život seniora aneb jaké jsou zásady bezpečného používání online technologií.

Motto Dne bezpečnějšího internetu 2012 vybízí k mezigeneračnímu dialogu. Jeho cílem je dodat kuráž a odvahu generaci rodičů a prarodičů ponořit se do světa online, do světa, ve kterém mladá generace tráví vetšinu svého volného času, a který je jí v současné době tak blízký. Heslem "Objevujte digitální svět spolu... bezpečně!"

Školíme v novém

V návaznosti na projekt města "eGON Vzdělávání v oblasti eGovernmentu na území Obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě" a na interní projekt "Úřad pod jednou střechou" jsme se v začátku roku přestěhovali. Dostali jsme se pro nás do lepších prostor na Vratislavově náměstí č.p.97, naproti hlavní budově radnice v Novém Městě na Moravě.

Agenda ohlašovny od 1.7.2010

V návaznosti na některé chyby a nejasnosti, které se objevili v agendě ohlašovny po 1.7.2010, jsme si dovolili připravit ve spolupráci s evidencí obyvatel MěÚ Nové Město na Moravě návod jak má činnost ohlašovny po 1.7.2010 vypadat. V přiloženém souboru si tento návod můžete stáhnout.

Informace CSÚIS - zpracování výkazů

Vážené kolegyně, vážení kolegyně, v noci ze včerejška na dnešek byl pravděpodobně znovu spuštěn celý proces zpracování výkazů, které už byly nahrány v systému CSÚIS, a to i nad výkazy, které byly již označeny příznakem Úspěšná VVK nebo MVK úspěšné (resp. jste obdrželi zprávu PROCOK).

Chybná VVK - Zaokrouhlování

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době zaznamenáváme ze strany Vaší a ze strany obcí a dobrovolných svazků obcí zvýšené množství dotazů týkajících se rozdílů vzniklých ze zaokrouhlování, kdy se u předaných výkazů objevuje příznak „Chybná VVK“. Tato problematika je upravena v bodě 4. Přílohy č. 6 k vyhlášce č.

Význam zpráv v inboxu při kontrolách zaslaných výkazů na CSUIS

Každý soubor (výkaz), který jsme odeslali prochází řadou kontrol.
- první zpráva ke každému souboru, kterou byste měly v inboxu obdržet je označna
[DELVD] Stav zprávy výkaz a čas - znamená, že soubor byl doručen do CSUIS a prošel bezpečnostní kontrolou
- druhá zpráva ke každému souboru, kterou byste měly v inboxu obdržet je označna

Změny v zadávání údajů do informačního systému evidence obyvatel od 1.7.2010

V souvislosti s novelizací zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel dojde od 1.7.2010 ke změně dosavadního způsobu zadávání údajů do informačního systému evidence obyvatel (dále jen IS EO) – trvalé pobyty, doručovací adresy. Nově budou do IS EO zapisovat údaje všechny obce prostřednictvím aplikace Czech POINT@office,

Proškolte se zdarma a v čase který vám vyhovuje

Pracovníci oddělení informatiky města Nového Města na Moravě pro Vás připravili k individuálním školením další možnost jak se zdokonalovat v oblasti eGovernmentu. Jedná se o distanční formu studia tzv.

 

www.esfcr.cz